English
Zmenšiť textZväčšiť text

Kontakty

Toto webové sídlo www.husina.sk spravuje Obec Husiná je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Husiná 

Adresa:
Obecný úrad Husiná
Husiná 157
985 42 Veľké Dravce

IČO: 00318817

Samosprávny kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Región: Gemer
Počet obyvateľov: 549
Rozloha: 1965 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1322 

Starosta: Csaba Kovács, obechusina@gmail.com , +421 905 433 574

Sekretariát:

Gabriela Vargová, Tímea Bánová

0475694111 , +421 917 893 628

obechusina@gmail.com

Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@husina.sk

Kompetencie:
Obec Husiná je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Husiná je zriadený na Miestnom úrade v Ožďanoch:
Vedúci úradu: Mgr. Renáta Slováková
Kontakt: 047/56 94 146, 047/3810212 mobil: 0948 070 113
e-mail: renata.slovakova@post.sk

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk