English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 21)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
1/2024 Zhotovenie diela - stavby "Rekonštrukcia obecnej studne v obci Husiná" Odb.: Obec Husiná
Dod.: KAPE s.r.o.
10 555.74 €
531/2023 Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých situácií rómskej komunity na rok 2023 Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad vlády SR
10 000 €
24/31/054/260 Podpora udržania pracovných návykov - PUPN 2 Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
600/2023 Dohoda o ukončení Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad vlády SR
0 €
430/2023 Zmluva o spolupráci Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad vlády SR
663 716 €
782/2023 Zmluva o poskytnutí NFP Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad vlády SR
0 €
23/31/010/51 Dohoda Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
Zmluva o grantovom účte zmluva Odb.: Obec Husiná
Dod.: Prima Banka
0 €
23/31/054/767 Podpora udržiavania pracovných návykov - PUPN Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
1 430 €
ZLP-00318817 Zmluva o pripojení k informačnému systému Dátové centrum obcí a miest Odb.: Obec Husiná
Dod.: DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
0 €
1892001 Zmluva o poskytnutí služby č.189 20 01 v znení jej dodatkov, predmetom ktorej je o.i. výkon zberu, prepravy a zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu. Odb.: Obec Husiná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
1162001 Zmluva o zabezpečení služieb v odpadovom hospodárstve a realizácii zberu alebo výkupu oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu Odb.: Obec Husiná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
292301 zber a odvoz odpadu Odb.: Obec Husiná
Dod.: Brantner Gemer s.r.o.
0 €
733/2022/UZ Dodatok č.1 k zmluve o kontokorentnom úvere Odb.: Obec Husiná
Dod.: Obec Husiná
30 000 €
2022/366933 Aktivačná činnosť Odb.: Obec Husiná
Dod.: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rimavská Sobota
0 €
25/033/22 Kontokorentný úver Odb.: Obec Husiná
Dod.: Prima Banka
150 000 €
Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Zmluva o účte Municipálneho úveru - Univerzál Odb.: Obec Husiná
Dod.: Prima Banka
150 000 €
Zmluva o bežnom účte 3/2022 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Husiná
Dod.: Prima Banka
0 €
Zmluva o bežnom účte 2/2022 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Husiná
Dod.: Prima Banka
0 €
Zmluva o bežnom účte 1/2022 Zmluva o bežnom účte Odb.: Obec Husiná
Dod.: Prima Banka
0 €
Generované portálom Uradne.sk