Obec Husiná rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Realizácia projektu

 12.02.2021

Oznámenie o realizácii projektu

                                                                                      

Názov projektu: Wifi pre Teba                                                                                                             

ITMS2014+: 311071AFP7

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

Prioritná os: 7. Informačná spoločnosť

Špecifický cieľ: 7.1 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN

Názov a sídlo prijímateľa: Obec Husiná, Č.157, 985 42 Husiná

Miesto realizácie: Obec Husiná

Výška nenávratného finančného príspevku: 14 250 €

Stručný opis projektu: Realizácia projektu spočíva vo vybudovaní 10 WIFI externých prístupových bodov. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie dostupnosti širokopásmového internetu v obci prostredníctvom vybudovania bezplatných WiFi zón. Vybudovanie WiFi prístupových bodov na verejne dostupných priestranstvách poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom obce  k širokopásmovému internetu o minimálnej rýchlosti 30 Mbit/s.

Bod 1 Obecný úrad- Externý AP (48.34081, 19.87558)

Bod 2 Dom smútku- Externý AP (48.34317, 19.88514)

Bod 3 - Multifunkčné ihrisko Externý AP (48.34077, 19.87641)

Bod 4 - Materská škola Externý AP (48.34039, 19.87573)

Bod 5 - Stred obce Externý AP (48.34142, 19.87851)

Bod 6 - Zvonica - kríž Externý AP (48.34254, 19.88104)

Bod 7 - Zástavka Externý AP (48.34104, 19.87713)

Bod 8 - Vstup do obce Externý AP (48.34122, 19.87385)

Bod 9 - Koniec obce Externý AP (48.34481, 19.88207)

Bod 10 – Čentút- Externý AP (48.34001, 19.87944)

Aktuálny stav realizácie projektu: V súčasnosti prebiehajú úkony k podaniu verejného obstarávania na kontrolu zo strany Ministerstva dopravy a výstavby SR. Po úspešnom ukončení kontroly verejného obstarávania pristúpime k budovaniu bezplatnej wifi. Zmluva o nenávratný finančný príspevok bola podpísaná 11.12.2020.

 Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Riadiaci orgán: www.mindop.sk

Centrálny koordinačný orgán: www.eufondy.sk