English
Zmenšiť textZväčšiť text

Aktualizácia zámeru-Husiná Hôrka dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, čadiča

 16.01.2020

Na základe listu z okresného úradu v Rimavskej Sobota Vám oznamujeme, že „Aktualizácia II. zámeru navrhovanej činnosti: Husiná - Hôrka dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu stavebného kameňa, čadiča" je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, na stránke: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/husina-horka-dobyvanie- loziska-nevyhradeneho-nerastu-stavebneho-kamena. Aktualizácia bude sprístupnená verejnosti na Obecnom úrade do 21 dní od zverejnenia.

 

Vaše písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. môžete doručiť do 21 dní od jeho doručenia, na adresu:

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie,

Hostinského 4,

979 01      Rimavská Sobota,

alebo v elektronickej forme na e-mail: Milan.Valigursky@minv.sk

 

 

 


Zoznam aktualít: