English
Zmenšiť textZväčšiť text

Čiastočná rekultivácia lomu Husiná

 05.01.2021

Na základe listu z Ministerstva životného prostredia v Bratislave Vám oznamujeme, že " Čiastočná rekultivácia lomu Husiná" je zverejnená na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR, na stránke: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/ciastocna-rekultivacia-lomu-husina-

Oznámenie o zmene bude sprístupnené verejnosti na Obecnom úrade do 10 dní od zverejnenia.

Vaše písomné stanovisko podľa § 23 ods. 4 zákona č.24/2006 Z.z. môžete doručiť do 10 dní od jeho doručenia, na adresu:

Ministerstvo životného prostredia SR

sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva,

odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie

Námestie Ľudovíta Štúra č. 1

812 35 Bratislava

 

 

 


Zoznam aktualít: