English
Zmenšiť textZväčšiť text

Odvoz odpadu

  • BIO odpad
   21. FEBRUÁR 2024 Štvrtok
   |
   06. MAREC 2024 Štvrtok
   |
   20. MAREC 2024 Štvrtok
   |
   03. APRÍL 2024 Štvrtok
   |
   17. APRÍL 2024 Štvrtok
   |
   26. APRÍL 2024 Štvrtok
   |
   15. MÁJ 2024 Štvrtok
   |
   29. MÁJ 2024 Štvrtok
   |
   12. JÚN 2024 Štvrtok
   |
   26. JÚN 2024 Štvrtok
   |
   10. JÚL 2024 Štvrtok
   |
   24. JÚL 2024 Štvrtok |
   07. AUGUST 2024 Štvrtok |
   21. AUGUST 2024 Štvrtok |
   04. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
   18. SEPTEMBER 2024 Štvrtok |
   02. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
   16. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
   30. OKTÓBER 2024 Štvrtok |
   13. NOVEMBER 2024 Štvrtok |
  • Plasty
   15. JANUÁR 2024 Streda
   |
   26. FEBRUÁR 2024 Streda
   |
   25. MAREC 2024 Streda
   |
   22. APRÍL 2024 Streda
   |
   20. MÁJ 2024 Streda
   |
   17. JÚN 2024 Streda
   |
   15. JÚL 2024 Streda
   |
   26. AUGUST 2024 Streda |
   23. SEPTEMBER 2024 Streda |
   21. OKTÓBER 2024 Streda |
   18. NOVEMBER 2024 Streda |
   30. DECEMBER 2024 Streda |
  • Papier
   17. JÚN 2024 Pondelok
   |
   28. OKTÓBER 2024 Pondelok |
  • Sklo
   05. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   18. MAREC 2024 Pondelok
   |
   27. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   22. JÚL 2024 Pondelok |
   16. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   11. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   09. DECEMBER 2024 Pondelok |
  • Kov
  • Komunál
   02. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   16. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   30. JANUÁR 2024 Pondelok
   |
   13. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   27. FEBRUÁR 2024 Pondelok
   |
   12. MAREC 2024 Pondelok
   |
   26. MAREC 2024 Pondelok
   |
   09. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   23. APRÍL 2024 Pondelok
   |
   07. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   21. MÁJ 2024 Pondelok
   |
   04. JÚN 2024 Pondelok
   |
   18. JÚN 2024 Pondelok
   |
   02. JÚL 2024 Pondelok
   |
   16. JÚL 2024 Pondelok
   |
   30. JÚL 2024 Pondelok |
   13. AUGUST 2024 Pondelok |
   27. AUGUST 2024 Pondelok |
   10. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   24. SEPTEMBER 2024 Pondelok |
   08. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   22. OKTÓBER 2024 Pondelok |
   05. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   19. NOVEMBER 2024 Pondelok |
   03. DECEMBER 2024 Pondelok |
   17. DECEMBER 2024 Pondelok |
  • Nebezpečný, nemocničný odpad
  • Veľkoobjemový zber
  • Zber olejov
  • Elektroodpad
   04. MAREC 2024 Utorok
   |
   24. JÚN 2024 Utorok
   |
  • Nápojové kartóny - viacvrstvové kombinované materiály
  • Zber starého nábytku