English
Zmenšiť textZväčšiť text

ZMENA! VÁLTOZÁS!

 20.12.2023

_______________________________________________________________________________________________

Milý obyvatelia obce Husiná!

OZNAM – ZMENA SADZBY POPLATKU NA VÝVOZ KOMUNÁLNEHO ODPADU

od 01.01.2024

Obec Husiná, Obecné zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 13.12.2023 v bode č. 6 uznesením č. 23/2023 schválilo od 01.01.2024 Dodatkom č. 7 k VZN  č. 11/2018 O Miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nasledovné:

Výpočet poplatku za komunálny odpad od 01.01.2024:

0,0685 € / kalendárny deň * 365 = 25,00 € / 1 osoba / 5 kupónov

Na vysypanie smetného koša budete potrebovať 1 kupón, ktorého hodnota je 5,00 €. Druhý januárový týždeň doručujeme rozhodnutie, podľa ktorého sa zvýšila daň za TKO na 25,00 € na osobu a obsahuje 5 kupónov. Na vyprázdnenie odpadkového koša bežnej veľkosti (120 litrov) je potrebný jeden kupón, to isté platí pre vrecia na odpadky. Čierne vrecia si môžete zakúpiť na obecnom úrade za 0,50 € /kus. Na vyprázdnenie väčších smetných nádob (240 litrov) budete potrebovať 2 kupóny. To isté platí aj na bio nádoby.

Prvý odvoz bude 02.01.2024, ktorý bude ZADARMO. Kupón na prvý odvoz nebudete potrebovať! Kupóny na ďalšie odvozy si môžete zakúpiť od 02.01.2024 na Obecnom úrade každý pracovný deň od 8:00 do 15:00.

Odvoz plastových vriec (žltých vriec) zostáva bezplatný. Do týchto vriec je potrebné vhodiť všetok obalový materiál, ako sú: plastové fľaše od kuchynského oleja, fľaše od aviváže, fľaše od šampónov a čistiacich prostriedkov pre domácnosť, baliace fólie, krabice od mlieka alebo džúsov, všetky druhy konzerv, syry, salámy, maslo obaly, obaly na cestoviny alebo polotovary a pod...pod...

_______________________________________________________________________________________________________

Ako platiť za odpad menej

  • Dôsledne separovať – za plasty a papier neplatíte
  • Separovať aj kuchynský odpad – keď ho neseparujete, tvorí až 40 percent zmesového odpadu!
  • Kompostovať, využiť odpad (napr. bio) v domácnosti
  • Produkovať minimum zmesového odpadu a znížiť si frekvenciu vývozu
  • Predchádzať tvorbe odpadov - nájsť nové použitie, predať, alebo darovať veci, ktoré chcete vyhodiť a pod.

_______________________________________________________________________________________________________

Kedves Guszonai Lakosok!

ÉRTESÍTÉS – VÁLTOZÁS A SZEMÉTDÍJAT ILLETŐEN 2024.01.01-től

2023.12.13-án a  Guszonai képviselő-testületi ülésén a 6. pont 23/2023 szamú határozatában a képviselő testület elfogadta a szemétdíj emelését amit adórendeletünk –11/2018 számú - Önkormányzat általánosan kötelező érvényű rendelete határoz meg.

A szemétdíj 2024.01.01-től:

0,0685 € / naptári nap * 365 = 25,00 € / 1 személy / 5 kupón

Egy szemetes kuka kiürítéséhez 1 kupón lesz szükséges, aminek értéke 5,00 €. Január második hetén kézbesítjük a határozatot (rozhodnutie), amiben személyen-ként 25 €-ra emelkedett a szemétdíj és 5 darab kupón jár érte. Egy kupón egy normál méretű szemetes kuka (120 liter) kiürítéséhez szükséges, ugyanez érvényes a szemeteszsák esetén is. Fekete szemeteszsákot a Községhivatalban lehet megvásárolni, 0,50 € / darab. A nagyobb méretű szemetes kukák (240 liter) kiűrétéséhez 2 darab kupón lesz szükséges. Ugyanez érvényes a szerves (bio) hulladékra. További kupónok megvásárolhatóak lesznek a helyi Községi hivatalban.

Az első szemét elvitel 2024.01.02-án lesz, ami INGYENESEN-kupón nélkül történik. A további elvitelre a kupónok 2024.01.02-tól vásárolhatók meg a Guszonai Községi hivatalban, minden munkanap 8.00-15.00ig.

A műanyag zsákok (sárga színú zsákok) elszállítása továbbra is ingyenes marad. Ezekbe a zsákokba kell dobni mindent ami csomagoló anyag mint pl.: műanyag étolaj flakonok, öblítő mosószer flakonok, sampon és háztartási tisztítószerek flakonjai, csomagoló fóliák, tej vagy dzsúszok dobozai, mindenféle konzerv dobozok, sajtok, szalámik, vajak csomagolása, tészták vagy félkész élelmiszerek csomagolása, stb...stb...


Zoznam aktualít: